<ins id="vbrtn"></ins>

        <dfn id="vbrtn"><address id="vbrtn"><var id="vbrtn"></var></address></dfn>

          <track id="vbrtn"><th id="vbrtn"></th></track>

         <meter id="vbrtn"><var id="vbrtn"></var></meter><output id="vbrtn"><listing id="vbrtn"></listing></output>

          报警音蜂鸣器驱动电路DC020


          概述

          DC020是我司推出的一款专用报警声蜂鸣器驱动电路,采用 SOT-23-6贴片封装形式。该电路可以通过CH1和CH2选择输出报警声的扫频频率段及报警节奏以匹配不同蜂鸣器达到最佳声压输出效果。


          产品规格说明书下载:

          DC020是我司推出的一款专用报警声蜂鸣器驱动电路,采用 SOT-23-6贴片封装形式。该电路可以通过CH1和CH2选择输出报警声的扫频频率段及报警节奏以匹配不同蜂鸣器达到最佳声压输出效果。

          仪器、仪表、个人健康产品、车载、物联网等

          工作电压:2.0—6.0V

          最大驱动电流:8mA
          4种可选择音效声
          SOT-23-6 封装

          VCC=3-5V

          CH1 CH2 频率 音效 周期
          0 0 3500-5000 报警声1 4.0Hz
          0 1 3500-5000 报警声2 6.0Hz
          1 0 2500-4000 报警声3 4.0 Hz
          1 1 2500-4000 报警声4 6.0Hz
           

          新品推荐

          在线交流x-
         1. 咨询客服

          416639695

         2. 咨询客服

          272940886

         3. 两个黑人挺进校花体内NP

               <ins id="vbrtn"></ins>

                 <dfn id="vbrtn"><address id="vbrtn"><var id="vbrtn"></var></address></dfn>

                   <track id="vbrtn"><th id="vbrtn"></th></track>

                  <meter id="vbrtn"><var id="vbrtn"></var></meter><output id="vbrtn"><listing id="vbrtn"></listing></output>